sobota, 9 kwietnia 2011

Pod warunkiem, że ... (providing, provided)

Jak z pewnością wiecie słówko provide /prəˈvaɪd/ znaczy: zapewniać, dostarczać
WikiLeaks is providing the money for Assange's defense fund.
provide sb with sth: I will provide you with more information.


provide for może znaczyć: utrzymywać
She has to provide for her four children.

a także uwzględniać
You have to provide for the possibility of rain.


Chciałbym jednak zwrócić uwagę na znaczenie słówek providing lub provided, gdyż mogą ono znaczyć: pod warunkiem, że ...
It should be fine provided the following conditions have been met:...
It should be fine providing the following conditions have been met:...
.

2 komentarze:

Zapraszam do komentowania ...