środa, 27 października 2010

Idiom: speak to the point

Po niemal tygodniowej przerwie wracam do regularnych wpisów :-)

Dziś idiom: speak to the point - mówić na temat

Przykłady:

Canditates must speak concisely (posłuchaj) and to the point - Kandydaci muszą mówić zwięźle i na temat.

I can't stand it anymore - speak to the point! - Dłużej tego nie zniosę - mów na temat!

You must speak to the point and not at lenght - Musisz mówić na temat i nie obszernie.

Your reply should speak to the point of my comment - Twoja odpowiedź powinna być na temat mojego komentarza.

Your treatise (posłuchaj) really doesn't speak to the point of the contention (posłuchaj) at all. - Twoje opracowanie tak naprawde nic nie mówi na temat sporu.
.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania ...