piątek, 15 października 2010

Idiom: to get rid of sth/sb

Dziś bardzo przydatny idiom:


to get rid of sth/sb: pozbyć się czegoś (kogoś); wyrzucić coś; uwolnić się od czegoś (kogoś)


Przykłady użycia:

  • I don't know how to get rid of a cigarette smell. - Nie wiem jak pozbyć się zapachu papierosów.

  • It was very hard for me to get rid of my creditors. - Było mi bardzo trudno uwolnić się od moich wierzycieli.

  • What is the best way to get rid of ants from inside my house? - Jaki jest najlepszy sposób na pozbycie się mrówek z domu? 


Podobne znaczenie mają zwroty: dispose of czy do away with


.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania ...