poniedziałek, 18 października 2010

Jaś Fasola w piekle ...

Dziś próbka brytyjskiego poczucia humoru:
Trudniejsze słówka:


perceptive - spostrzegawczy


informal - nieoficjalny, nieformalny


as well as - w takim samym stopniu jak


infernal - piekielny, diabelski


eternity - wieczność


hardly - prawie nie, ledwie (I hardly need to tell you  - chyba nie musze wam mówić)


a heck of a long time - mnóstwo/dużo czasu (heck! znaczy też: do licha!)


get to know - poznawać się (z kimś)


pretty well - całkiem dobrze


split sb up - podzielić kogoś (w grupy) (split up może znaczyć też: rozstawać się jak np. w zdaniu - Her parents split up when she was five.)


looter - szabrownik, grabieżca (to loot - plądrować, grabić: The shop was looted; looting - grabież; loot - łup)


pillager - rabuś (pillage - kradzież, rabunek, plądrować, grabić)


thieves - liczba mnoga od thief - złodziej


lawyer - prawnik


fornicator - cudzołożnik (fornication - cudzołóstwo; to fornicate - cudzołożyć)


step forward - zrobić krok do przodu ( także zgłaszać się do pomocy: I'm glad to say that more than enough volunteers stepped forward!)


adulterer - cudzołożnik (adultery - cudzołustwo; to commit adultery - cudzołożyć)


plenty - mnóstwo


bunch - banda, grupa (ale także: bunch of flowers - bukiet, bunch of grapes or bananas - kiść)


nitwit - głupiec, bałwan


never mind - nie ważne


damnation - potępienie


relief - ulga (ale także: zapomoga)


barbecue - grill.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania ...