środa, 20 października 2010

Phrasal verbs: rule out

Dziś czasownik frazowy rule out z przykładami użycia:rule sth/sb out, rule out sth/sb - wykluczyć

  • With this kind of manufacturing, you can't rule out some mistakes - There is always a human factor. (Biorąc pod uwagę ten rodzaj produkcji nie sposób wykluczyć błędów - Zawsze istnieje czynnik ludzki)
  
  • Knee injury has ruled him out of the games. (Uraz kolana wykluczył go z zawodów)

  • The change in the weather ruled out sailing. (Zmiana pogody wykluczyła żeglowanie)

  • The police ruled out the possibility of homicide by misadventure. (Policja wykluczyła możliwość zabójstwa nieumyślnego - misadventure - nieszczęśliwy wypadek)

  • Zakopane has been ruled out as the site for the next Winter Olympics. (Zakopane zostało wykluczone jako miejsce następnych zimowych igrzysk olimpijskich)

.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania ...