czwartek, 25 listopada 2010

Idiom: to be on footto be on foot - być w przygotowaniu

Przykłady:

A project is on foot to establish an air service between Katowice and Gdańsk with the object of conveying business people between the two places daily.


establish - tutaj: ustanowić
convey - przewozić, przenosić, przesyłać, przekazywać; komunikować, dzielić sie informacją, wyrazić myśl, uczucie, czy pomysł w sposób zrozumiały dla innych
with the object (aim) of - w celu

A scheme was on foot to deprive him of his crown.

scheme - plan, intryga
deprive - pozbawiać (sb of sth kogoś czegoś); usunąć (kogoś z urzędu)

.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania ...