niedziela, 14 października 2012

Jak można "chodzić" ... (słówka zbliżone znaczeniem do "walk")

Chodzić możemy na różne sposoby ...

Najczęściej spotykanym czasownikiem określającym chodzenie jest oczywiście słówko walk, ale możemy także:

kuleć, utykać, kustykać:
- limp (lub walk with a limp) - walk with difficulty because one leg is hurting
- hobble - walk with difficulty

zataczać się:
- stagger - walk unsteadily as if about to fall
- lurch

spacerować, przechadzać się:
- stroll - walk for pleasure (stroll: spacer, przechadzka)
- amble - walk at a slow, leisurely way
- saunter

włóczyć się:
- wander - move without a fixed purpose, or destination
- roam np. roam the streets

wędrować:
- ramble - walk for pleasure for a long time, especially in the countryside

kroczyć:
- stride - walk with long steps

kroczyć dumnie jak paw:
- strut - walk in a proud way

wlec się:
- trudge - walk slowly and with effort becouse one is tired
- plod

stąpać ciężko:
- stomp - walk heavily and stiffly (=sztywno)

chodzić tam i z powrotem:
- pace around/about/up and down - He paced up and down, waiting for her

maszerować:
- march

czołgać się:
- crawl - move slowly with the body close to the ground or on hands and knees

dreptać, chodzić niepewnym krokiem:
- toddle - walk with short unsteady steps as babies do

skradać się, zakradać się:
- creep - move slowly and quietly (creep up on sb/sth - podkradać się do)

po/pędzić:
- dash (dash into/across/out - She dashed into the room.) - to move quickly
- rush

rzucić się:
- dart - move quickly and suddenly over a short distance (That boy had darted out into the road.)

Opracowano z pomocą książki Odds and Ends of English Usage

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszam do komentowania ...